xxx.tv logo_(6)_1000X1000_White_back.png

鄧昌宇醫生

Dr .Tang Cheong Yu, Denny

 

專業資格:

香港大學內外全科醫學士 MBBS (HK) 1993

英國倫敦皇家醫學院兒科文憑 DCH (Lond) 1996

英國皇家全科醫學院院士 MRCGP 1999

香港中文大學職業醫學文憑 DOM (CUHK) 2000

香港家庭醫學學院院士 FHKCFP 2001

澳洲皇家全科醫學院院士 FRACGP 2001

英國格拉斯哥醫學院皮膚病科文憑 Dip Derm (Glasg) 2003

卡的夫大學實用皮膚科文憑 DPD (Cardiff)

 

尋找醫生 : 香港醫務委員會

鄧昌宇醫生的視頻節目

其他人都關心的節目