top of page
黃元坤500X400.png

黃元坤醫生

婦產科專科

香港大學內外全科醫學士
香港醫學專科學院院士(婦產科)
香港婦產科學院院士 FHKCOG
英國皇家婦產科醫學院榮授院士
香港婦產科學院生殖醫學分科認可證書  

尋找醫生 : 香港醫務委員會

黃元坤醫生-婦產科資訊視頻節目

【心視台】香港婦產科專科醫生 黃元坤醫生講解幾多歲生BB時最好/ 係唔係越早生BB越好/在排卵期行房機會係唔係會高啲

【心視台】香港婦產科專科醫生 黃元坤醫生講解幾多歲生BB時最好/ 係唔係越早生BB越好/在排卵期行房機會係唔係會高啲

Play Video