top of page
dr wong pic 2.png

黃國田醫生

泌尿外科

 

 

香港大學內外全科醫學士
英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
香港外科醫學院院士
英國愛丁堡皇家外科醫學院泌尿科院士
香港醫學專科學院院士(外科)

尋找醫生 : 香港醫務委員會

黃國田醫生的視頻節目

黃國田醫生-泌尿科專科-為你解答泌尿系統疑問

黃國田醫生-泌尿科專科-為你解答泌尿系統疑問

黃國田醫生-泌尿科專科-為你解答泌尿系統疑問
Search video...
【心視台】香港泌尿科專科醫生 黃國田醫生-泌尿外科包括什麽?

【心視台】香港泌尿科專科醫生 黃國田醫生-泌尿外科包括什麽?

08:30
Play Video
【心視台】香港泌尿科專科醫生 黃國田醫生-前列腺預防

【心視台】香港泌尿科專科醫生 黃國田醫生-前列腺預防

08:36
Play Video
【心視台】香港泌尿科專科醫生 黃國田醫生-香港人最多的泌尿科問題

【心視台】香港泌尿科專科醫生 黃國田醫生-香港人最多的泌尿科問題

07:54
Play Video

其他人都關心的節目